Последно обновяване: 05.05.2011г.
 

София - Младост

Това е страница, посветена на нашия квартал - Младост.
Целта на страницата е да стане място, където съкварталците ще могат да се информират и да споделят идеи за развитието и живота в квартала.

ФОРУМ

Контакт: inbox@sofia-mladost.com


ФОРУМ!

()
 

В процес на създаване е форум на сайта! Форумът е отворен за регистриране и обсъждане на неговата структура и организация.

 >>> към ФОРУМА >>>
 


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

 

На 21.08.2008г. в 131-во у-ще (Младост-4) от 18:30 часа ще се проведе обществено обсъждане на плана за регулация и застрояване подробен устройствен план за район "Младост"
Заповедта на кмета
Скъпи съседи,
Призоваваме Ви да дойдете и отново да кажем нашето мнение, за да не се превърне това в поредното формално събиране.
Срока за подаване на възражения и становища е 20.08.2008г. - Сряда
 


МЛАДОСТ - ЦЕНТЪР!
или интересува ли я администрацията мнението на хората?

 

С решение N 386 на СОС от 17.07.2008г. (решението) е приет проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на местност "Бул. Ал. Малинов" !?!
Скъпи съседи,
Както виждате администрацията си е измислила някаква местност която не съществува и която освен булевард Ал.Малинов, обхваща целия, така наречен Младост-Център. В нарушение на закона за устройство на територията (ЗУТ) чл.121 се взима решение от СОС за одобрение на този проект без да бъде проведено обществено обсъждане! Свидетели сме на поредните лъжи от страна на администрацията и по конкретно от главния архитект на София г-н Петър Диков, който многократно заявяваше, че обществените обсъждания не са формалност и са за това, да се чуе мнението на хората. Е, господа от администрацията, чухте ли менението на хората за Младост-център, или там играят някакви интереси, които не позволяват едно такова обсъждане. За сведение на съседите ще кажем, че там се предвиждат няколко бизнес комплекса, един от които е с 80,000 (80 хиляди) кв. м. РЗП, което е съизмеримо със офис площа на целия бизнес комплекс в Младост-4! Предвижда се построяването на две кули от по 20 и 30 етажа, които ще нанесат много вреди и от екологична гледна точка на квартала. Администрацията твърди, че този център ще обслужва хората на квартала и в същото време на негова територия се раполагат множество бизнес сгради, които ще обслужват всички други но не и хората на квартала. Такива две 30 етажни кули се предвиждат и на мястото на Деница, 20 етажна - срещу Деница в обекта на Крит.
За така няреченият Младост-Център единственото нещо което чувате и ще чувате за наред, особено по време на изборите е предвидената спортна зала в района. Но това е само част от истината, тази част която обслужва образа на администрацията! Никой няма да каже дали и кога са поискали мнението на хората.
Очевидно интересите са над желанията на хората. Отново някой решава вместо хората какво е "добро и лошо" за тях. Отново ни третират само като електорална маса, която да бъде лъгана и заблуждавана с демагогия и популизъм по време на избори.
Та това предполагаме е "гарантирано от ....."
Припомнете си пак това в подходящото време ...
 


СЛУГИТЕ НА БИЗНЕС ИНТЕРЕСИТЕ!
В ход е опит силно да се ограничи възможноста на хората да изказват своето мнение при издаването на разрешителни за строеж!
вижте тук
От НДСВ искат да променят така закона за устройство на територията (ЗУТ), че да нямаме право на дума!
Ето проекта на въпрсния господин: Проект
С каква съвест този господин се нарича "народен" представител !?!
 

ИЗСИЧАТ ДЪРВЕТА В ПАРК "100 ГОДИНИ - СОФИЯ"
Пречели на асфалта при ремонта!
повече информация...

В Н И М А Н И Е !

Според проекта на план за регулация и застрояване на район "Младост" все още се предвиждат нови строежи в междублоковите пространства върху съществуващи зелени площи, градинки и паркинги!

В резултат на общественото недоволсто породено от пъроначалния вариант на проекта за план за регулация и застрояване, бяха внесени корекции и премахнати част от предвидените нови строежи. За съжаление в новите планове отново се виждат предвидени обекти за които хората ясно и категорично се изказаха, че са против.

Новите планове: Планове за регулация и застрояване (ПРЗ) на район "Младост"

Кмета на район Младост г-н Петко Дюлгеров е издал заповед с която се нарежда провеждането на прцедурата по общественото обсъждане на новите проекти на планове и сроковете за подаване на възражения.
Заповед на кмета
Съобщение на общината


Срока за подаване на възражения и становища е 28.07.2008г. - Понеделник

 

Скъпи съседи,
Виждате, че когато не сме пасивни свидетели на събитията, а участваме активно и сме обединени, тогава постигаме и успехи. Това означава, че взимайки активно участие в процесите и изказвайки ясно своето мнение, ние можем да влияем на това какво и как се случва в нашия квартал. Да, процеса е труден и изисква определено усилие и отделянето на определено време от наша страна, но това е пътя по който можем да бъдем едно истинско гражданско общество с меннието и интересите на което управляващите са длъжни да се съобразяват и да поставят на първо място! Само така ще можем да прекратим порочната практика властимащите да правят каквото на тях им е изгодно и да обслужват нечии неясни интереси! Октопода наречен мафия и курупция само това чака - хората да са обезверени и пасивни за да върши своята пъклена дейност. За това трябва постоянно да сме на щрек и активно да въздайстваме на процесите. Така ще можем да влияем върху това какво и как се случва на нашата улица, в нашия квартал, в нашия град, в Родината ни!

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
Oбществените обсъждания на проекта за ПРЗ-ПУП за отделните квартали на Младост ще се проведат както следва:

Дата Квартал Място и час Информация
29 Юли Младост-1 131-во у-ще (Младост-4), 18:30 ч.  
30 Юли Младост-1А и Младост-4 131-во у-ще (Младост-4), 18:30 ч.  
31 Юли Младост-2 и Младост-3 144-то у-ще (Младост-3), 18:30 ч.  

На тези обсъждания ще бъде представен коригирания проект за ПРЗ-ПУП. Ще бъдат подложени на обсъждане конкретните обекти по плана. Много е важно хората които присъстват да запазят спокойствие и самообладание, ясно и точно да изкажат своето станояище и възражение за да може то да бъде протоколирано надлежно. Протокола от обсъждането е документа по който след това ще се съди за резултата от обсъждането. За това е важно обсъжданията да протекат в спокойна и конструктивна атмосфера. Всяко място е важно, но проблема общ и касае всички нас, целия квартал!. Не се впускайте в подробности за да не се разводнява дискусията. Ако обсъждането се превърне на митинг, това ще е единствено и само в наша вреда. Всички добре знаем, че който изпусне нервите си - губи! На обсъжданията вероятно ще присъстват и собственици и представители на собственици на имоти които имат интерес от застрояване на имотите им. Те, естествено също имат право на глас. Не се поддавайте на емоции и не се конфронтирайте с тези хора. Важно е да покажем какво е мнението на жителите на кварталите, т.е. какво е общественото мнение, тъй като то трябва да е приоритетно при вземането на решения.

Елате да заявим ясно и твърдо нашата позиция!

Само ако сме обединени ще успеем!

Скъпи съседи, нуждаем се от вашата подкрепа.

Все още много хора не са информирани за това какво става, какво и къде се предвижда да се строи в квартала, какво правят хората за да предотвратят това безумие, какви мероприятия се организират. Вие може да помогнете за повече информираност като споделите информацията със съседи и приятели. Информирайте колкото се може повече хора да се запознаят с предложения проект и за това, че могат да подад своите възражения относно конкретни обекти от плана.
Това ще помогне на всички нас.
Благодарим Ви!

ВАЖНО: Как да направим и оформим своето становище, възражение и да протестираме...

Да кажем НЕ на унищожаването на квартала ни!

ПРОТЕСТИ И СЪБИТИЯ !


П Р О Т Е С Т

на 23 Юни от 19:00 часа, пред общината в Младост 3
savemladost.ludost.net 

Жителите на Младост, заедно със 'зелените' организират протест срещу предвидените в проекта на план за регулация и застрояване на Младост застроявания в междублоковите пространства и унищожаването зелени площи, градинки и детски площадки.

Елате ясно да изразим своето становище и несъгласие с това безумие!
Ще успеем само ако сме активни и обединени!

Продължение на обществените обсъждания.

Поради големия интерес от страна на гражданите и мащаба на проектите има решение обществените обсъждания да продължат. Обсъжданията ще се провеждат за всеки един район по отделно. Ето заповедите с които кмета на район Младост определя датите за обсъждания както и реда по който гражданите могат да се информират:
Младост 1 - 24.06.2008 18:30ч. - читалището в Младост 1
Младост 1А - 25.06.2008 18:30ч. - 145-то училище
Младост 4 - 26.06.2008 18:30ч. - 131-то училище
Младост 2 - 01.07.2008 18:30ч. - читалището в Младост 1
Младост 3 - 02.07.2008 18:30ч. - 144-то училище

На 29.05.2008г. (четвъртък) от 18:30 часа в читалището в Младост-1 се проведе общественото обсъждане на прокта на план за регулзция и застрояване на Младост 2 и 3. Хората присъствали на обсъждането проявиха висока активност и в резултат времето не стигна. Бе взето решение обсъжданията да продължат.
На 27.05.2008г. (вторник) от 7:30 часа Нова телевизия ще снима и ще излъчи пряко материал посветен на проекта за ПУП на Младост и свързаните с него граждански реакции. Мястото от което ще се излъчва ще бъде в Младост-1 до бл.50 - детската площадка, където според плана трябва да минава път.
Вижте: Запис на предаването...

На 22.05.2008г. от 18:30 часа в читалището в Младост-1 (до пазара) бе направен опит да се проведе общественото обсъждане на проекта на план за регулация и застрояване на Младост 1, 1А, 4. Залата бе препълнена. Наред с представителите на районната администрация, присъстваха главния архитект на София и представители на екипа изготвил проекта. Имаще много хора които се оплакаха, че не са били информирани навреме и поради това не са могли да се запознаят с плана и да внесат своите възражения. Основния упрек към районната администрация бе, че не е разлепила достатъчно много и навреме съобщения за предвиденото обсъждане. След опита да бъдат направени обсъждания по всяко възражение поотделно, започна до голяма степен хаотично взимане на думата от присъстващите. В крайна сметка се реши обсъждането да бъде отложено и да не бъде за толкова големи райони, а за всеки квартал поотделно. За сега по предварителни данни обсъждането за Младост-1 ще се проведе на 24.06, за Младост-2 на 25.06. Като разберем точните датим ще ви информираме своевременно.
Тук: как да посочим обектите
Важно е да присъстваме колкото може повече хора за да се чуе мнението ни!
Едно е сигурно: ако не си кажем мнението, никой няма да го чуе!

На 20.05.2008г. от 18:30 часа в Младост-1 до разрушената детска градина до бл.43-45 се проведе протест срещу застрояването на междублоковите пространства, предвидено от проекта на план за регулация и застрояване на прайон Младост.
Повече...

На 19.05.2008г. от 10:45 часа, екип на Националната телевизия, предаването на Владо Беряну ще снима в района между блокове 4, 5, 6, 7, 9 в Младост-1 горичката и детската площадка, където се предвижда строеж на жилищни блокове. Събирането е на алеята с пейки в горичката.


Предстои организиране на протести и в другите части на Младост. Следете сайта.

Разгледайте добре плана в часта му касаеща вашия район. До 15-ти беше срока за депозиране в деловодството на община "Младост" на становища, възражения и протести по така предложения план. Те ще бъдат взети под внимание при изготвянето на становището на общината, което ще бъде представено пред живущите в района на 22-ри май за Младост 1, 1А, 4 и на 29-ти май за Младост 2, 3 от 18:30 в читалището в Младост-1.

Предвидените строежи в междублоковите пространства ще унищожат зелени площи, градинки, детски площадки. Това е пряко нарушение на чл.9 и чл.62 от закона за устройство на територията (ЗУТ). Също така съществува наложен мораториум от СОС срещу уплътняването на междублоковите пространства, взето с решение N 117 по протокол N 60 от 13.10.2003г.

Изхода от тези протести, възражения и обществено обсъждане е един своеобразен тест за това как се отнася политическа партия ГЕРБ към интересите и тревогите на хората, тъй като и кмета на район "Младост", г-н Петко Дюлгеров, и кмета на София, г-н Бойко Борисов са от тази партия. Хората са им гласували доверие именно с надеждата да бъдат защитавани интересите на жителите на район "Младост" в този случай и на Столицата като цяло.
Надяваме се да вземат правилната позиция тъй като нееднократно са заявявали, че няма да допуснат унищожаването на нито една зелена площ в София!
Да видим...

! На 14.05.2008г. се срещнахме с главния архитект на София г-н Петър Диков в Дарик радио в предаването на Пролет Велкова "Кой говори?". Според него това, че предвидените застроявания са върху зелени площи не било вярно! Отправяме покана към г-н Петър Диков да присъства на обществените обсъждания на 22-ри и 29-ти май от 18:30 в читалището на Младост-1 и да повтори това свое твърдение пред хората и на какво се базира то.

  Запис на предаването

Чуйте и преценете сами как г-н главния архитект на София гледа на случая, особено накрая.

Къде ще строят и какво ще бъде унищожено.

Ако не сте съгласни с унищожаването на квартала ни сега е момента да кажете своето мнение!
Свържете се с нас, ще помогмен с каквото можем.

ВАЖНО: Как да направим и оформим своето становище, възражение и да протестираме...

Да кажем НЕ на унищожаването на квартала ни!

Листовки, които може да размножите и предоставите за информация на Вашите съседи:

Младост - 2
Младост - 3

Подадените до момента протестни подписки
Новини:

19.05.2008


Eкип на Националната телевизия, предаването на Владо Беряну снима в района между блокове 4, 5, 6, 7, 9 в Младост-1 горичката и детската площадка, където се предвижда строеж на жилищни блокове.

11.05.2008


Във вторник (13.05.2008г.) пред блок 226, вх.3 от 20:00 часа ще се проведе събрание и събиране на подписи в подкрепа на възражението и протеста срещу намеренията за застрояване на околните зелени площи, градинки и детски площадки.
За повече информация...

11.05.2008


Жителите от Младост-1 в района около блокове 43, 45, 46, 52 бе организиран протест срещу планираното застрояване в района.
За повече информация...

07.05.2008


Със заповед на кмета е открита процедура по обществено обсъждане на Проект на план за регулация и застрояване на район "Младост"

На основание на Закона за устройство на територията, кмета на район "Младост" нарежда откриването на процедура по обществено обсъждане на Проект на план за регулация и застрояване на "Младост 2" и "Младост 3". Срока за възражения и мотивирани предложения е 15-ти май 2008г.
За повече информация...

07.05.2008


Днес, 7-ми май протестната подписката срещу предвижданото в проекта на план за регулация и застрояване на Младост жилищно строителство в междублоковите пространства бе внесена в деловодството на Общината с входящ номер:
АГ-94-01-22 / 07.05.08г.

04.05.2008


На 4 Април 2008г. в Държавен вестник е публикуван за обществено обсъждане разработения сборен план на подробните устройствени планове - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на жилищните комплекси "Младост" 1, 1А, 2, 3 и 4 в София.

На 5-ти и 6-ти май се организира протестна подписка срещу намеренията за строеж на нови жилищни сгради в междублоковите пространства, върху съществуващи зелени пощи и градинки. Подписката подкрепиха 1434 жители на район "Младост".
За повече информация...