Инфо за София-Младост.com

Добре дошли в сайта Sofia-mladost.com! Сайта Sofia-mladost.com е за безплатно публикуване на полезни статии за София и за район Младост в град София, като в него можете да публикувате статия с 1 връзка към уебсайт източник. Статиите трябва да са дълги поне 500 думи и с уникално съдържание. Статиите в Sofia-mladost.com са обект на авторско право и не е разрешено да се копират, освен ако не се добави и линк към сайта ни.