Със заповед на кмета е открита процедура по обществено обсъждане на Проект на план за регулация и застрояване на район "Младост"

Във връзка с Проекта на план за регулация и застрояване (ПРЗ) и съгласно закона за устройство и регулация (ЗУТ), кмета на район "Младост" е открил процедура по обществено обсъждане.

Заповед РД-06-153/23.04.2008г. - за "Младост 1", "Младост 1А", "Младост 4"
Заповед РД-06-152/23.04.2008г. - за "Младост 2", "Младост 3"

Според заповедта крайния срок за внасяне на писмени становища е 15 май 2008 в деловодството на общината, адресирани до кмета на район "Младост". Общественото обсъждане е насрочено на 22 май (Мл 1, 1А, 4) и 29 май (Мл 2 3) от 18:30 в читалището в Младост 1.

Драги съседи,

Тук ще се опитаме да Ви предоставим полезна информация относно плановете касаещи вашия район. Сега е момента да разгледате плановете (виж връзката на края на страницата) и да изразите своето мнение, несъгласие и предложения. За да имат успех претестите ни е необходимо добре да се обоснове нашата гледна точка и мотивирано да се изложат нашите аргументи и предложения за или против предлаганите промени.
Нашето убеждение е, че проекта трябва да решава, а не да създава проблеми за кварталите. В тази връзка сме твърдо убедени, че не трябва да се допуска безразборно застрояване на междублоковите пространства. Ние не сме против жилищното строителство изобщо. Има в кварталите терени които позволяват строеж на нови жилищни сгради, но те са далеч по-малко от предложените в Проекта за ПРЗ.
Първостепенна задача на проекта трябва да бъде решаването на тежките инфраструктурни проблеми в района. Недоумяваме как е възможно един такъв план да бъде изготвен без мнението и позицията на местната администрация и без да се вземе предвид настоящото тежко състояние на района! Основния проблем на квартала е претоварената улична мрежа и крайно недостатъчното място за паркиране. Почти никъде в проекта не се вижда опит и стремеж за решаване на този проблем.
В проекта се виждат и добри идеи, като предвиждани нови спортни площадки от които района изпитва силна нужда. Предвижда се също и възстановяването на функциите на детски градини, създаването на велосипедни алеи. Такива идеи и проекти ние горещо приветстваме!

Сега е момента да изкажем нашето мнение!

Подробен устройствен план (ПУП) на район "Младост"

София - Младост