Последно обновяване: 01.07.2008г.

Протестни подписки, възражения, съображения

Скъпи съкварталци,

Тук Ви предоставяме информация за известните на нас събрани и внесени до момента протестни подписки, възражения, съображения срещу проекта на план за регулация и застрояване на район "Младост" и предвидените в него застроявания на междублокови пространства, където в момента има зелени пощи, детски площадки, градинки, паркинги.

Вх. номер Събрани
подписи
Детайли
АГ-94-01-22/07.05.08г. 1434 Срещу плана като цяло
повече...
АГ-94-01-4/18.04.08 358 От жителите на блокове 46, 48, 49 в Младост-1
АГ-94-01-12/25.04.08   От блок 220А, Младост-2, срещу строеж на мястото на единственото читалище в района
АГ-94-01-10/25.04.08   От блокове 303, 305, 309 в Младост-3
АГ-94-00-396/14.05.08г. 54 Становище подкрепено от жителите от бл.226 срещу проекта за застрояване на м. Младост 2 в УПИ I 94 квартал 9
AG-94-01-42 / 15.05.2008
94-B3134 / 15.05.2008 (СО)
243 Младост-1, блок 50 срещу предвидения път който ще унищожи детска площадка
AG-94-01-50 / 15.05.2008 7 От майки в Младост-2
AG-94-01-51 / 15.05.2008 39 Младост-2 становище срещу обектите:
кв.7, УПИ III, парцел 548
кв.7, УПИ IV, парцел 550
АГ-94-01-6/24.04.08 114 Младост-1 бл.30 А
АГ-94-01-15/15.05.2008г. 14 Съображение подкрепено от жителите от бл.224 срещу проекта за застрояване на м. Младост 2 в УПИ VIII 96 квартал 8
АГ-94-01-57/15.05.2008г. 168 Становище на жителите от бл.223 в Младост-2 срещу строежите.
АГ-94-00-398 358 Становище, подкрепено от жителите на блок 46 в Младост-1
АГ-94-01-33
3С-9401-3
(Зелени Системи)
11 Възражение от блок 46 в Младост-1
АГ-94-01-48/15.05.2008г 812 Жалба от собствениците и живущите в етажна собственост на: бл.1, 2а(вх.В), 2в(вх.А), 3(вх.10,9,8,7,6), 4, 5(вх.А,В), 6(вх.А,Б,В,Г), 7, 9(вх.А), и 11(вх.Г), р-н „Младост-1”, гр. София, СРЕЩУ предвиденото от ПУП–ПРЗ застрояване на р-н „МЛАДОСТ” и в частност, конкретно предвиденото ново застрояване в р-н Младост-1 - между блокове: 3а, 4, 5, 6, 9, 7 и 8 на зелена площ (горичка) и детска спортна (футболна) площадка.
9401-3082/21.05.2008г.
(до кмета на СО
г-н Бойко Борисов)
812 Жалба от собствениците и живущите в етажна собственост на: бл.1, 2а(вх.В), 2в(вх.А), 3(вх.10,9,8,7,6), 4, 5(вх.А,В), 6(вх.А,Б,В,Г), 7, 9(вх.А), и 11(вх.Г), р-н „Младост-1”, гр. София, СРЕЩУ предвиденото от ПУП–ПРЗ застрояване на р-н „МЛАДОСТ” и в частност, конкретно предвиденото ново застрояване в р-н Младост-1 - между блокове: 3а, 4, 5, 6, 9, 7 и 8 на зелена площ (горичка) и детска спортна (футболна) площадка.
АГ-26-00-1/15.05.08г.   Гражданско сдружение "Младост" - София
Становище относно ПУП на Младост 1, 1А, 2, 3, и 4
Становище
АГ-94-01-54/15.05.2008г. 107 Становище от живущи в бл.218 срещу предвидените жилищни сгради и магазини в квартал 11.
АГ-94-01-428/15.05.2008г. 150 Младост-1 бл.130, 60 апартамента
АГ-94-0136/15.05.2008г. 130 Младост-1 бл.131, 60 апартамента
АГ-94-01-8/24.04.2008г.   Младост-1 бл.29А
АГ-94-01-93/15.05.2008г. 26 Младост-4, бл.451, срещу предвидената сграда северно от бл.451, УПИ I, парцел 179
TC-94-01-36/30.06.2008 (Младост)
9401-3143/30.06.2008 (СО)
  Младост-2, бл.243

Ако и Вие сте организирали и внесли такива подписки, моля свържете се с нас за да се вижда ясно мнението на жителите на района!

Контакт: inbox@sofia-mladost.com

София - Младост