Митинг-протест срещу застрояването на междублоковите пространства в Младост

На 20.05.2008г. до бл.50 се състоя митинг-протест на гражданите от Младост-1. На митнга като гости присъстваха кмета на район Младост г-н Петко Дюлгеров, главния архитект на на Младост г-жа Бойка Къдрева, зам.кмета г-н Люцканов, председателя на районния обществен съвет Младост и общински съветник г-н Атанас Черешаров други представители на районната администрация.

Според кмета, за да можем ефективно да изкажем мнението си по отношение на проекта на план за регулация и застрояване е необходимо да присъстваме на организираното обществено обсъждане на 22.05.2008г. за Младост 1, 1А, 4 и на 29.05.2008 за Младост 2, 3 от 18:30 часа в читалището в Младост-1 до пазара. Там ще бъде обсъждан проекта в подробности и гражданите ще могат да изкажат своите възражения против и своите предложения за това какво трябва да се направи и как да бъде променен плана. На това обсъждане ще се води протокол, който заедно със всички постъпили до момента възражения, протести, съображения ще отидат в Столична община за обсъждане на експертния съвет.

Скъпи съседи,
Разгледайте внимателно плана и си отбележете обектите срещу които имате възражения и предложения.

Подробен устройствен план (ПУП) на район "Младост"

Как да посочим обектите?
Всеки обект се идентифицира с 3 елемента: Квартал, УПИ (Урегулиран Поземлен Имот), Парцел
1. Квартал. Всеки жилищен комплекс е разделен в плана на квартали (територия заградена от улици), които са посочени със заградена в кръг арабска цифра и границите са посочени с червена пунктирана линия.
2. Парцел. Парцела е отбелязан с комбинация от два елемента: римски букви, които представляват съответното УПИ, последвани от номера на парцела с арабски цифри.
Например: Младост-2, квартал 7, УПИ VIII, парцел 96.

Снимки от събитието:

назад
София - Младост