Протест

В организираната на 5-ти и 6-ти май протестна подписка бяха събрани 1434 подписа срещу допълнителното жилищно застрояване в района.
На 7-ми май подписката е внесена в деловодството на Общината с входящ номер:
АГ-94-01-22 / 07.05.08г.

Драги съседи,

На 4 Април 2008г. в Държавен вестник е публикуван за обществено обсъждане на разработения сборен план на подробните устройствени планове - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на жилищните комплекси "Младост" 1, 1А, 2, 3 и 4 в София.

Датата на публикуването на плана в Държавен вестник очевидно е не случайно подбрана, така, че законовия срок от един месец за обществено обсъждане и възражения да изтече по време на настоящите дълги празници, когато повечето хора не са в София. Крайния срок за внасяне на възражения по предложения план е първия работен ден след празниците: 7 Май 2008. Ние сме убедени, че предложеното "Уплътняване" на квартала е крайно погрешно и ще създаде нови проблеми за живущите. Както всички ежедневно се убеждавате, проблемите с инфраструктурата на квартала са много тежки. Вече едвам хората намират места където да паркират личните си автомобили и паркираните по тревни площи и тртоари автомобили вече са обичайна гледка. Не се поддържат тротоарите, зелените площи, алеите. Едни нови жилищни и търговски сгради биха отежнили още повече тези проблеми. Да не говорим, че почти всички предложени нови постройки са върху съществуващи зелени площи, ползвани в момента за игра и разходки от нашите деца. Ние не сме против предложението за построяване на нови детски градини, паркове и детски площадки. Общината трябва приоритетно да решава проблема с изчерпаните възможности на уличната структура на квартала, възможностите за вход и изход от квартала, решаването на проблемите с паркирането в квартала. Всички тези проблеми по никакъв начин не се решават с нови жилищни сгради, напротив те се задълбочават! Нека не позволяваме превръщането на квартала в една спалня! Нека се опитаме да запазим и малкото останали зелени площи от настъплението на бетона!

Ето съобщението публикувано в Държавен вестник, бр.36 от 04.04.2008г.:
4. - Столичната община на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на план за регулация и застрояване с придружаващите го схеми и материали на м. Младост
3 в граници: бул. Андрей Ляпчев, улица от о.т. 47 до о.т. 46, улица от о.т. 46 до о.т.
113, улица Александър Паскалев, улица Д-р Атанас Москов, бул. Ал. Малинов. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на
съобщението в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения 
по проекта до главния архитект на София чрез район “Младост”.

36. - Столичната община на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект на план за регулация и застрояване с придружаващите го схеми и материали на м. 
Младост 2 в граници: бул. Андрей Ляпчев, бул. Ал. Малинов, улица от о.т. 162 до о.т. 
169, южната граница на кв. 18 и 1Д, западната граница на кв. 1Д, улица от о.т. 166 до
о.т. 190, западна и северна граница на кв. 1А, задънена улица от о.т. 10 до о.т. 6, 
улица от о.т. 6 до о.т. 53А. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от 
датата на обнародването на съобщението в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да 
направят писмени възражения по проекта до главния архитект на София чрез район “Младост”.
Ако не сте съгласни с предложения план ще можете да се подпишете под колективното ни възражение срещу него, което се надяваме да бъде взето предвид при обсъждането и гласуването на плана в Столичния общински съвет. Надяваме се политиците да вземат страната на гражданите, а не на инвеститорите чиято цел не е благополучието на квартала.

Да кажем НЕ на унищожаването на квартала ни!

Протестно писмо

План - Младост-1
План - Младост-1А
План - Младост-2
План - Младост-3
План - Младост-4

София - Младост